Dinner Date

Anna ruoan yhdistää! Valitse millaisesta ruoasta pidät sekä toivomasi kokkauskokoonpano, kaveriporukalla tai uuden tuttavuuden kanssa kahdestaan.

Kiss My S tarjoaa kahdellekymmenelle ensimmäiselle porukalle tai parille ruokakassin täynnä illallistarpeita, joista kokkaatte yhdessä unelmamenun! Ainoa velvollisuutenne on dokumentoida ruokatreffien meno hastagilla #kissmys.

Kilpailu on päättynyt!

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Dinner date -kampanjan säännöt

1. Osallistuminen ja osallistumisoikeus

Kampanjaan osallistutaan täyttämällä lomake sivustolla kissmys.fi 28.8.–10.9.2017 välisenä aikana. Pirkanmaan Osuuskauppa pidättää oikeuden valita mukaan illallisille pääsevät henkilöt. Valinta tehdään ilmoittautumisnopeuden, annettujen tietojen ja sopivien kumppaneiden löytymisen perusteella. Mukaan kampanjaan valitaan korkeintaan kaksikymmentä henkilöä.

2. Kilpailuaika

Kilpailu alkaa perjantaina 1.9.2017 ja päättyy perjantaina 22.9.2017 kello 23:59. Mukaan dinner dateille pääseville ilmoitetaan 4.–22.9.2017 välisenä aikana mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin ennen dateja.

3. Osallistumisehdot

Pirkanmaan Osuuskauppa sitoutuu toimittamaan mukaan valituille pareille / porukoille ilmaiset ruokakassit resepteineen Pirkanmaan alueella.

Ruokakassia ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi eikä luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle.

Mukaan valittuihin henkilöihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Mikäli dinner date -kampanjaan valittua henkilöä ei tavoiteta kahden vuorokauden kuluessa yhteydenotosta, hänen tilalleen voidaan valita toinen henkilö.

4. Yleistä

Pirkanmaan Osuuskauppa pidättää oikeuden luovuttaa osallistujien henkilötiedot ruokaseuraksesi valikoituneille osapuolille ruokailusta sopimisen mahdollistamiseksi. Osallistujien luovuttamia tietoja käsitellään Dinner date -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisterin puitteissa.

Pirkanmaan Osuuskauppa ei vastaa millään tavoin ruoanlaitto-, ruokailu- ja kotikokkaustapahtumien muusta järjestämisestä, tapahtumien kulusta, onnistumisesta, seurauksista. Pirkanmaan Osuuskauppa ei varmenna ilmoittautuneiden henkilöllisyyttä. Jokainen osallistuja osallistuu illalliselle omalla vastuullaan.

Jokainen illalliselle mukaan valittu sitoutuu jakamaan vähintään kaksi erilaista kuvaa tai videota illallistapahtumasta Instagramissa tunnuksella #kissmys sekä lyhyellä tekstikuvauksella varustettuna.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Osuuskauppa
Postiosoite: PL 130, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Lempääläntie 21, 33820 Tampere
Y-tunnus 0536307-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heidi Jäppinen
Pirkanmaan Osuuskauppa
PL 130
33101 Tampere

Rekisterin nimi

Dinner date -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Dinner date -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään ainoastaan Pirkanmaan Osuuskaupan järjestämän dinner date -kampanjan järjestämiseen: osallistujien valintaan ja kontaktointiin. Kaikki rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan heti kampanjan päätyttyä 30.11.2017.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään dinner date -kampanjaan osallistuvan asiakkaan osallistumislomakkeella ilmoittamia tietoja. Lomake sisältää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, ikä, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä osallistujan ilmoittamat tiedot ja toiveet seuraavista asioista: ruoan mausteisuus ja muut ruokaan liittyvät toiveet, dinner date -ruokailun kokoonpano (kaksin/porukassa), ruokailuajankohta, ruokailupaikka. Lisäksi rekisteriin kerätään lomakkeella ilmoitettu tieto siitä, saako asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron luovuttaa Pirkanmaan Osuuskaupan valitsemalle kokkauskaverille tai –kavereille.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan osallistumislomakkeen kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osallistumislomakkeella annettuja henkilötietoja luovutetaan dinner date -kampanjan nimissä muille kampanjaan osallistuville, jos rekisteröity on siihen antanut lupansa. Luovutettavat tiedot ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee postittaa kirjallisena ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella:

Pirkanmaan Osuuskauppa

Heidi Jäppinen

Dinner date -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisteri
PL 130
33101 Tampere

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi postittaa rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella

Pirkanmaan Osuuskauppa

Heidi Jäppinen

Dinner date -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisteri
PL 130
33101 Tampere